پاورپوینت درمورد CBC وABG نمونه گیری وتفسیر - مرجع دانلود
پاورپوینت درمورد CBC وABG نمونه گیری وتفسیر
پاورپوینت درمورد CBC وABG نمونه گیری وتفسیر

پاورپوینت درمورد CBC وABG نمونه گیری وتفسیر

مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد CBC وABG  نمونه گیری وتفسیر قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 37   محتویاتCBC(Cell Blood Count)تکنیک گرفتن نمونه CBCHematologyتفسیر CBCpHمکانیزم های فیزیولوژیک تعادل اسید و بازسیستم تامپونی (بافر) سیستم تنفسیتغییرات متابولیکاندیکاسیونهای ABG نکات مهم در نمونه گیری ABGمشخصات...

پاورپوینت درمورد CBC وABG نمونه گیری وتفسیر پاورپوینت درمورد CBC وABG نمونه گیری وتفسیر تکنیک گرفتن نمونه CBC Hematology مکانیزم های فیزیولوژیک تعادل اسید و باز اندیکاسیونهای ABG نکات مهم در نم

دانلود مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد CBC وABG  نمونه گیری وتفسیر قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 37   محتویاتCBC(Cell Blood Count)تکنیک گرفتن نمونه CBCHematologyتفسیر CBCpHمکانیزم های فیزیولوژیک تعادل اسید و بازسیستم تامپونی (بافر) سیستم تنفسیتغییرات متابولیکاندیکاسیونهای ABG نکات مهم در نمونه گیری ABGمشخصات روی برچسب نمونهمنابعو . .  .    قسمتی از پاورپوینتCBC(Cell Blood Count)—یکی از آزمایش های معمولی که برای تمام بیماران قبل از عمل جراحی به عمل می آید، انجام آزمایش CBC می باشد. گاهی در حین عمل برای تعیین میزان خونریزی و ترانسفوزیون انجام این آزمایش ضروری ست.        تکنیک گرفتن نمونه CBC:1- یک ورید مناسب انتخاب و با پنبه و الکل ضدعفونی می شود.2-  یک سی سی خون از بیمار گرفته می شود.3- خون داخل ظرف سیتراته ریخته و خوب مخلوط می شود.4- برچسب مشخصات روی نمونه الصاق می شود و به آزمایشگاه ارسال می شود.    HematologyWBC4000_10000Notrophilis60_70%RBC5_6.5Lymphocytis20_40%HemoglobinMale   14_16Famle   12_16Eosinophils1_4%HCTMale     40_54Famle     36_47Basophils1_10%MCV76_97  MCH26_34  MCHC31_37  Platelat140000_450000  RDW         تفسیر CBC:1_ بر اساس میزان Hbبه وجود آنمی در بیمار پی می بریم. در صورتی که Hbزیر 10 باشد عمل الکتیو بیمار کنسل می باشد، مگر بیماران CRF و زمانی که MCH, MCV, Hb پائین باشد، احتمال وجود فقر آهن یا تالاسمی مطرح است؛ در صورت عدم پاسخ به درمان فقر آهن نیاز به آزمایش های دقیق تر می باشد.   هنگام خونریزی بر اساس میزان Hb و HCT ، نیاز به درمان با خون محاسبه می شود. یک واحد خون Hb را یک عدد بالا می برد.و . .  . ...

پاورپوینت درمورد CBC وABG نمونه گیری وتفسیر پاورپوینت درمورد CBC وABG نمونه گیری وتفسیر تکنیک گرفتن نمونه CBC Hematology مکانیزم های فیزیولوژیک تعادل اسید و باز اندیکاسیونهای ABG نکات مهم در نم

مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد CBC وABG  نمونه گیری وتفسیر قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 37   محتویاتCBC(Cell Blood Count)تکنیک گرفتن نمونه CBCHematologyتفسیر CBCpHمکانیزم های فیزیولوژیک تعادل اسید و بازسیستم تامپونی (بافر) سیستم تنفسیتغییرات متابولیکاندیکاسیونهای ABG نکات مهم در نمونه گیری ABGمشخصات روی برچسب نمونهمنابعو . .  .    قسمتی از پاورپوینتCBC(Cell Blood Count)—یکی از آزمایش های معمولی که برای تمام بیماران قبل از عمل جراحی به عمل می آید، انجام آزمایش CBC می باشد. گاهی در حین عمل برای تعیین میزان خونریزی و ترانسفوزیون انجام این آزمایش ضروری ست.        تکنیک گرفتن نمونه CBC:1- یک ورید مناسب انتخاب و با پنبه و الکل ضدعفونی می شود.2-  یک سی سی خون از بیمار گرفته می شود.3- خون داخل ظرف سیتراته ریخته و خوب مخلوط می شود.4- برچسب مشخصات روی نمونه الصاق می شود و به آزمایشگاه ارسال می شود.    HematologyWBC4000_10000Notrophilis60_70%RBC5_6.5Lymphocytis20_40%HemoglobinMale   14_16Famle   12_16Eosinophils1_4%HCTMale     40_54Famle     36_47Basophils1_10%MCV76_97  MCH26_34  MCHC31_37  Platelat140000_450000  RDW         تفسیر CBC:1_ بر اساس میزان Hbبه وجود آنمی در بیمار پی می بریم. در صورتی که Hbزیر 10 باشد عمل الکتیو بیمار کنسل می باشد، مگر بیماران CRF و زمانی که MCH, MCV, Hb پائین باشد، احتمال وجود فقر آهن یا تالاسمی مطرح است؛ در صورت عدم پاسخ به درمان فقر آهن نیاز به آزمایش های دقیق تر می باشد.   هنگام خونریزی بر اساس میزان Hb و HCT ، نیاز به درمان با خون محاسبه می شود. یک واحد خون Hb را یک عدد بالا می برد.و . .  . ...

پاورپوینت پاورپوینت درمورد ساماندهي فعاليت مشاغل خانگي در قالب(تعاونيهاي تأمين نياز مشاغل) پاورپوینت گیری درمورد مورد سازماندهي مواد (1): فهرست نويسي پاورپوینت درمورد سازمان بهداشت جهانی پاورپوینت نمونه درمورد ساختمان دستگاه گوارش پاورپوینت وABG درمورد ساختار حالتهای مقيد پاورپوینت درمورد درمورد زبان علم پاورپوینت پاورپوینت درمورد روشهاي غيرپارامتريک پاورپوینت وABG درمورد روش نمونه برداری از آلاینده های هوا پاورپوینت وتفسیر درمورد روش تحقيق با رويكردي به پايان نامه و مقاله نويسي پاورپوینت نمونه درمورد رمزنگاري متقارن پاورپوینت گیری درمورد دینامیک قطار پاورپوینت پاورپوینت درمورد دین باوری و دین مداری پاورپوینت نمونه درمورد دعا ونیایش پاورپوینت درمورد دستگاه آبفشان دوار پاورپوینت درمورد درس ایمپلنتهای پزشکی پاورپوینت نمونه درمورد دانشگاه صنعت نفت پاورپوینت گیری درمورد خوشه های صنعتی و طرح ریزی کارآفرینی پاورپوینت نمونه درمورد خصوصیات سیستم های آبیاری بارانی پاورپوینت درمورد درمورد خريد برق از مولدهای مقیاس کوچک پاورپوینت CBC درمورد خردسالیpreschool پاورپوینت گیری درمورد حسد پاورپوینت درمورد حركات فيزيولوژيك مهره هاي گردن پاورپوینت نمونه درمورد حافظه های جانبی پاورپوینت پاورپوینت درمورد حافظه هاي ثانوي پاورپوینت گیری درمورد چالشهای جهانی بهداشت عمومی پاورپوینت CBC درمورد جوندگان و راه های کنترل آنها پاورپوینت گیری درمورد جنگ ویتنام پاورپوینت گیری درمورد جستجوی ممنوع پاورپوینت درمورد درمورد جزوه آموزشی کاربران رایانه (راهبری، نصب و راه اندازی تجهیزات و نرم افزار استعلام) پاورپوینت وتفسیر درمورد جبردر ایتالیا پاورپوینت نمونه درمورد جامعه اطلاعاتي و ويژگيهاي آن پاورپوینت وتفسیر درمورد توازی (علائم و قراردادها) پاورپوینت پاورپوینت درمورد تولید و ارزشیابی رسانه پاورپوینت درمورد تمدن ترکیه پاورپوینت نمونه درمورد تكنولوژي پيشرفته سيستم سوخت رساني پاورپوینت نمونه درمورد تفاهم نامه وزارت بهداشت وآموزش و پرورش پاورپوینت CBC درمورد تعاملات دبیرخانه با نهاد کتابخانه های عمومی کشور پاورپوینت CBC درمورد تصمیم گیری در شرایط ریسک پاورپوینت گیری درمورد تربيت ارزياب و خودارزيابي بر اساس مدل سرآمدي EFQM پاورپوینت پاورپوینت درمورد تحلیل الگوریتم ها(تحلیل در زبان متلب) پاورپوینت وABG درمورد تجزیه و تحلیل تجربی روایی و پایایی معیارها و ابعاد کارت امتیازدهی متوازن پاورپوینت پاورپوینت درمورد تجزیه و تحلیل بیومکانیکی دوی سرعت پاورپوینت پاورپوینت درمورد تاریخ وتمدن ایران در عصرصفویه پاورپوینت وABG درمورد تاريخ علم وفرهنگ وتمدن اسلامي وبرجسته ترين انديشمندان مسلمان پاورپوینت وABG درمورد تاثیر فرهنگ تمدن اسلامی بر علوم بیگانه پاورپوینت CBC رزم انفرادی -65 اسلاید پاورپوینت نمونه آهن زنگ نزن -11 اسلاید تحقیق وتفسیر دباره زلزله -41 صفحه word پاورپوینت پاورپوینت نظریه ها و فرآیند ارتباطات سازمانی -143 اسلاید پاورپوینت CBC کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی -46 اسلاید سورس درمورد پروژه کرنومتر با vb-net مقاله نمونه درباره آموزش و پرورش تطبیقی پیشرفته -118 صفحه word پاورپوینت نمونه جامعه شناسي سياسي -187 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت آدیپوکین ها تحقیق گیری درباره معرفي آب و هوا - 4 صفحه زندگي درمورد نامه سعدی (word) 12 صفحه تحقیق CBC درباره امنیت در سیستم عامل -30 صفحه عنوتن وتفسیر مقاله:Internet service provider بعد وABG حقوق بشری فقر در افغانستان-33 صفحهword اصول فقه ( مبانی استنباط حقوق اسلامی )- 24 صفحهword تحقیق گیری درباره محرم-15 صفحهword دانلود گیری پاورپوینت اقتصاد اسلامی- 18 اسلاید کودک درمورد آزاری و حمایت‌های کیفری(word) 16 صفحه پاورپوینت وتفسیر فناوري اطلاعات و تعليم و تربيت - 137 اسلاید اصول CBC حسابداری 1 - 418 اسلاید پاورپوینت درمورد كارآفريني -63 اسلاید اصول اقتصاد ۲ (اقتصاد کلان) -284 اسلاید پاورپوینت وABG تحلیل حکمت هنر اسلامی-47 اسلاید حافظه وABG های فلش (word) 14 صفحه صندوق‌هاي CBC قرض‌الحسنه (word) 18 صفحه پاورپوینت گیری درس اقتصاد خرد-257 اسلاید وABG حقوق اساسی(word) 82 صفحه حقوق جزاي عمومي(word) 16 صفحه دانلود پاورپوینت حامیان تولید ملی -12 اسلاید کـیفرشـناسی و حـقوق زندانـیان - 26 صفحه تحقیق وتفسیر درباره مدیریت(word) 39 صفحه رياضيات درمورد و كاربرد آن در مديريت -291 اسلاید دانلود 0.Black Glassy Window 1.0 تم مشکی شفاف برای اندروید تحقیق وتفسیر درباره آجر (word)15 صفحه گزارش مالی-6 صفحه پاورپوینت CBC اقتصاد كاربردي براي مديران- 14 اسلاید پاورپوینت گیری حقوق ارتباط جمعی - 74 اسلاید دانلود پاورپوینت وب کاوی Web Mining موضوع مقاله : سد -24 صفحه word پاورپوینت CBC درباره مدیریت -64 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت دستور زبان فارسی -103 اسلاید پاورپوینت پاورپوینت الكتريسيته I مقاله گیری درباره تصفیه فاضلاب -11 صفحهword پاورپوینت ثبت فعالیت الکتریکی قلب واصول تفسیر الکترو کاردیوگرام فرهنگ CBC سازمانی- 19 صفحه پاورپوینت وABG رزم انفرادی -65 اسلاید پاورپوینت CBC در مورد کشور عراق

پاورپوینت درمورد CBC وABG  نمونه گیری وتفسیر

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت درمورد CBC وABG  نمونه گیری وتفسیر 

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 37

 

 

 

محتویات

CBC(Cell Blood Count)

تکنیک گرفتن نمونه CBC

Hematology

تفسیر CBC

pH

مکانیزم های فیزیولوژیک تعادل اسید و باز

سیستم تامپونی (بافر)

سیستم تنفسی

تغییرات متابولیک

اندیکاسیونهای ABG

نکات مهم در نمونه گیری ABG

مشخصات روی برچسب نمونه

منابع

و . .  .

 

 

 

 

قسمتی از پاورپوینت

CBC(Cell Blood Count)

—یکی از آزمایش های معمولی که برای تمام بیماران قبل از عمل جراحی به عمل می آید، انجام آزمایش CBC می باشد. گاهی در حین عمل برای تعیین میزان خونریزی و ترانسفوزیون انجام این آزمایش ضروری ست.
 
 
 
 
 
 
 
 
تکنیک گرفتن نمونه CBC:

1- یک ورید مناسب انتخاب و با پنبه و الکل ضدعفونی می شود.

2-  یک سی سی خون از بیمار گرفته می شود.

3- خون داخل ظرف سیتراته ریخته و خوب مخلوط می شود.

4- برچسب مشخصات روی نمونه الصاق می شود و به آزمایشگاه ارسال می شود.

 

 

 

 

Hematology

WBC

4000_10000

Notrophilis

60_70%

RBC

  1. 5_6.5

Lymphocytis

20_40%

Hemoglobin

Male   14_16

Famle   12_16

Eosinophils

1_4%

HCT

Male     40_54

Famle     36_47

Basophils

1_10%

MCV

76_97

  

MCH

26_34

  

MCHC

31_37

  

Platelat

140000_450000

  

RDW

   

 

 

 

 

 

 

تفسیر CBC:

1_ بر اساس میزان Hbبه وجود آنمی در بیمار پی می بریم. در صورتی که Hbزیر 10 باشد عمل الکتیو بیمار کنسل می باشد، مگر بیماران CRF و زمانی که MCH, MCV, Hb پائین باشد، احتمال وجود فقر آهن یا تالاسمی مطرح است؛ در صورت عدم پاسخ به درمان فقر آهن نیاز به آزمایش های دقیق تر می باشد.

   هنگام خونریزی بر اساس میزان Hb و HCT ، نیاز به درمان با خون محاسبه می شود. یک واحد خون Hb را یک عدد بالا می برد.

و . .  .


nbsp nbsp nbsp cell blood count تکنیک گرفتن نمونه 54famlenbsp nbsp nbsp 4hctmalenbsp nbsp nbsp 16eosinophils1 4hctmalenbsp nbsp 5lymphocytis20 40hemoglobinmalenbsp nbsp 47basophils1 10mcv76 97nbsp 10mcv76 97nbsp nbsp nbsp nbsp نمونه گیری فقر آهن اساس میزان blood count تکنیک گرفتن گرفتن نمونه 37nbsp nbsp آزمایش های نمونه آزمایش میزان بیمار انجام بیماران


سایر محصولات :

پاورپوینت درمورد ساماندهي فعاليت مشاغل خانگي در قالب(تعاونيهاي تأمين نياز مشاغل)


پاورپوینت درمورد مورد سازماندهي مواد (1): فهرست نويسي


پاورپوینت درمورد سازمان بهداشت جهانی


پاورپوینت درمورد ساختمان دستگاه گوارش


پاورپوینت درمورد ساختار حالتهای مقيد


پاورپوینت درمورد زبان علم


پاورپوینت درمورد روشهاي غيرپارامتريک


پاورپوینت درمورد روش نمونه برداری از آلاینده های هوا


پاورپوینت درمورد روش تحقيق با رويكردي به پايان نامه و مقاله نويسي


پاورپوینت درمورد رمزنگاري متقارن


پاورپوینت درمورد دینامیک قطار


پاورپوینت درمورد دین باوری و دین مداری


پاورپوینت درمورد دعا ونیایش


پاورپوینت درمورد دستگاه آبفشان دوار


پاورپوینت درمورد درس ایمپلنتهای پزشکی


پاورپوینت درمورد دانشگاه صنعت نفت


پاورپوینت درمورد خوشه های صنعتی و طرح ریزی کارآفرینی


پاورپوینت درمورد خصوصیات سیستم های آبیاری بارانی


پاورپوینت درمورد خريد برق از مولدهای مقیاس کوچک


پاورپوینت درمورد خردسالیpreschool


پاورپوینت درمورد حسد


پاورپوینت درمورد حركات فيزيولوژيك مهره هاي گردن


پاورپوینت درمورد حافظه های جانبی


پاورپوینت درمورد حافظه هاي ثانوي


پاورپوینت درمورد چالشهای جهانی بهداشت عمومی


پاورپوینت درمورد جوندگان و راه های کنترل آنها


پاورپوینت درمورد جنگ ویتنام


پاورپوینت درمورد جستجوی ممنوع


پاورپوینت درمورد جزوه آموزشی کاربران رایانه (راهبری، نصب و راه اندازی تجهیزات و نرم افزار استعلام)


پاورپوینت درمورد جبردر ایتالیا


پاورپوینت درمورد جامعه اطلاعاتي و ويژگيهاي آن


پاورپوینت درمورد توازی (علائم و قراردادها)


پاورپوینت درمورد تولید و ارزشیابی رسانه


پاورپوینت درمورد تمدن ترکیه


پاورپوینت درمورد تكنولوژي پيشرفته سيستم سوخت رساني


پاورپوینت درمورد تفاهم نامه وزارت بهداشت وآموزش و پرورش


پاورپوینت درمورد تعاملات دبیرخانه با نهاد کتابخانه های عمومی کشور


پاورپوینت درمورد تصمیم گیری در شرایط ریسک


پاورپوینت درمورد تربيت ارزياب و خودارزيابي بر اساس مدل سرآمدي EFQM


پاورپوینت درمورد تحلیل الگوریتم ها(تحلیل در زبان متلب)


پاورپوینت درمورد تجزیه و تحلیل تجربی روایی و پایایی معیارها و ابعاد کارت امتیازدهی متوازن


پاورپوینت درمورد تجزیه و تحلیل بیومکانیکی دوی سرعت


پاورپوینت درمورد تاریخ وتمدن ایران در عصرصفویه


پاورپوینت درمورد تاريخ علم وفرهنگ وتمدن اسلامي وبرجسته ترين انديشمندان مسلمان


پاورپوینت درمورد تاثیر فرهنگ تمدن اسلامی بر علوم بیگانه


پاورپوینت رزم انفرادی -65 اسلاید


پاورپوینت آهن زنگ نزن -11 اسلاید


تحقیق دباره زلزله -41 صفحه word


پاورپوینت نظریه ها و فرآیند ارتباطات سازمانی -143 اسلاید


پاورپوینت کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی -46 اسلاید


سورس پروژه کرنومتر با vb-net


مقاله درباره آموزش و پرورش تطبیقی پیشرفته -118 صفحه word


پاورپوینت جامعه شناسي سياسي -187 اسلاید


پاورپوینت آدیپوکین ها


تحقیق درباره معرفي آب و هوا - 4 صفحه


زندگي نامه سعدی (word) 12 صفحه


تحقیق درباره امنیت در سیستم عامل -30 صفحه


عنوتن مقاله:Internet service provider


بعد حقوق بشری فقر در افغانستان-33 صفحهword


اصول فقه ( مبانی استنباط حقوق اسلامی )- 24 صفحهword


تحقیق درباره محرم-15 صفحهword


دانلود پاورپوینت اقتصاد اسلامی- 18 اسلاید


کودک آزاری و حمایت‌های کیفری(word) 16 صفحه


پاورپوینت فناوري اطلاعات و تعليم و تربيت - 137 اسلاید


اصول حسابداری 1 - 418 اسلاید


پاورپوینت كارآفريني -63 اسلاید


اصول اقتصاد ۲ (اقتصاد کلان) -284 اسلاید


پاورپوینت تحلیل حکمت هنر اسلامی-47 اسلاید


حافظه های فلش (word) 14 صفحه


صندوق‌هاي قرض‌الحسنه (word) 18 صفحه


پاورپوینت درس اقتصاد خرد-257 اسلاید


حقوق اساسی(word) 82 صفحه


حقوق جزاي عمومي(word) 16 صفحه


دانلود پاورپوینت حامیان تولید ملی -12 اسلاید


کـیفرشـناسی و حـقوق زندانـیان - 26 صفحه


تحقیق درباره مدیریت(word) 39 صفحه


رياضيات و كاربرد آن در مديريت -291 اسلاید


دانلود 0.Black Glassy Window 1.0 تم مشکی شفاف برای اندروید


تحقیق درباره آجر (word)15 صفحه


گزارش مالی-6 صفحه


پاورپوینت اقتصاد كاربردي براي مديران- 14 اسلاید


پاورپوینت حقوق ارتباط جمعی - 74 اسلاید


دانلود پاورپوینت وب کاوی Web Mining


موضوع مقاله : سد -24 صفحه word


پاورپوینت درباره مدیریت -64 اسلاید


پاورپوینت دستور زبان فارسی -103 اسلاید


پاورپوینت الكتريسيته I


مقاله درباره تصفیه فاضلاب -11 صفحهword


پاورپوینت ثبت فعالیت الکتریکی قلب واصول تفسیر الکترو کاردیوگرام


فرهنگ سازمانی- 19 صفحه


پاورپوینت رزم انفرادی -65 اسلاید


پاورپوینت در مورد کشور عراقتگ ها :nbsp nbsp nbsp cell blood count تکنیک گرفتن نمونه 54famlenbsp nbsp nbsp 4hctmalenbsp nbsp nbsp 16eosinophils1 4hctmalenbsp nbsp 5lymphocytis20 40hemoglobinmalenbsp nbsp 47basophils1 10mcv76 97nbsp 10mcv76 97nbsp nbsp nbsp nbsp نمونه گیری فقر آهن اساس میزان blood count تکنیک گرفتن گرفتن نمونه 37nbsp nbsp آزمایش های نمونه آزمایش میزان بیمار انجام بیماران
سایر محصولات