دانلود فایل طرح توجیهی استحصال تانن از پوست گردو - مرجع دانلود
دانلود فایل طرح توجیهی استحصال تانن از پوست گردو
دانلود فایل طرح توجیهی استحصال تانن از پوست گردو

دانلود فایل طرح توجیهی استحصال تانن از پوست گردو

عنوان طرح : استحصال تانن از پوست گردوظرفیت : 1000 تن در سالاشتغال زایی : 20 نفرفهرست مطالب :بخش اول : معرفی محصول– نام و کد محصولات آیسیک– شماره تعرفه گمرکی– شرایط واردات محصول– بررسی و ارائه استانداردهای موجود در محصول ( ملی یا بین المللی )– بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول– معرفی موارد مصرف و کاربرد– بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول– اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز– کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول– شرایط صادرات– بخش دوم : بررسی وضعیت عرضه و تقاضا– بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون– بررسی وضعیت طرح های جدید...

دانلود فایل طرح توجیهی استحصال تانن از پوست گردو استحصال تانن اقتصادی برآورد هزینه طرح پوست گردو جداول هزینه دانلود رایگان طرح توجیهی دانلود طرح امکان سنجی دانلود طرح توجیهی دانلود طرح توج

دانلود عنوان طرح : استحصال تانن از پوست گردوظرفیت : 1000 تن در سالاشتغال زایی : 20 نفرفهرست مطالب :بخش اول : معرفی محصول– نام و کد محصولات آیسیک– شماره تعرفه گمرکی– شرایط واردات محصول– بررسی و ارائه استانداردهای موجود در محصول ( ملی یا بین المللی )– بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول– معرفی موارد مصرف و کاربرد– بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول– اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز– کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول– شرایط صادرات– بخش دوم : بررسی وضعیت عرضه و تقاضا– بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون– بررسی وضعیت طرح های جدید و طر حهای توسعه در دست اجرا– بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال– بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون– بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا نیمه اول سال– بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم– بخش سوم : مطالعات فنی و تکنولوژیکی– بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور– تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژ یهای مرسوم در فرایند تولید محصول– بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد حجم سرمایه ثابت– برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و منابع تامین آن– پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح– وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال– بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی– وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی– تجزیه و...

دانلود فایل طرح توجیهی استحصال تانن از پوست گردو شامل توضیحات در مورد محصول, جدول های طرح های توجیهی شامل هزینه های ثابت و در گردش, نیروی انس? استحصال تانن اقتصادی برآورد هزینه طرح پوست گردو جداول هزینه دانلود رایگان طرح توجیهی دانلود طرح امکان سنجی دانلود طرح توجیهی دانلود طرح توج

عنوان طرح : استحصال تانن از پوست گردوظرفیت : 1000 تن در سالاشتغال زایی : 20 نفرفهرست مطالب :بخش اول : معرفی محصول– نام و کد محصولات آیسیک– شماره تعرفه گمرکی– شرایط واردات محصول– بررسی و ارائه استانداردهای موجود در محصول ( ملی یا بین المللی )– بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول– معرفی موارد مصرف و کاربرد– بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول– اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز– کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول– شرایط صادرات– بخش دوم : بررسی وضعیت عرضه و تقاضا– بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون– بررسی وضعیت طرح های جدید و طر حهای توسعه در دست اجرا– بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال– بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون– بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا نیمه اول سال– بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم– بخش سوم : مطالعات فنی و تکنولوژیکی– بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور– تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژ یهای مرسوم در فرایند تولید محصول– بررسی...

فایل پوست طرح توجیهی تولید الکترود فایل توجیهی طرح توجیهی بستنی چوبی فایل فایل طرح توجیهی تولید بیسکویت فایل تانن طرح توجیهی پارچه فیلامنت فایل از طرح توجیهی پودر گوشت و استخوان فایل استحصال طرح توجیهی تولید جوراب فایل توجیهی طرح توجیهی خوراک دام فایل طرح طرح توجیهی آبیاری تحت فشار فایل دانلود طرح توجیهی دستمال کاغذی فایل فایل طرح توجیهی رادیاتور شوفاژ استحصال طرح توجیهی کاشت آلوئه ورا|دانلود طرح تانن توجیهی مجتمع گردشگری|دانلود فایل تانن طرح توجیهی چای صنعتی فایل از طرح توجیهی تولید گیاهان دارویی دانلود پوست فایل طرح توجیهی تولید ماست پاستوریزه فایل پوست طرح توجیهی توليد آچار فرانسه فایل فایل طرح توجیهی تولید بست های فلزی فایل طرح طرح توجیهی توليد كارتن بسته بندي از ورق پلاستيك فایل فایل طرح توجیهی تولید بیل و فرغون دانلود طرح توجیهی کاشت آلوئه ورا|دانلود طرح طرح توجیهی مجتمع گردشگری|دانلود فایل گردو طرح توجیهی تولید تجهیزات پزشکی فایل استحصال طرح توجیهی تولید الکترود فایل طرح طرح توجیهی بستنی چوبی فایل طرح طرح توجیهی تولید بیسکویت فایل از طرح توجیهی پارچه فیلامنت فایل پوست طرح توجیهی تولید جوراب فایل گردو طرح توجیهی خوراک دام فایل از طرح توجیهی آبیاری تحت فشار فایل فایل طرح توجیهی دستمال کاغذی

دانلود فایل طرح توجیهی استحصال تانن از پوست گردو

عنوان طرح : استحصال تانن از پوست گردو

ظرفیت : 1000 تن در سال

اشتغال زایی : 20 نفر

تولید-تانن-از-پوست-گردو

فهرست مطالب :

بخش اول : معرفی محصول
– نام و کد محصولات آیسیک
– شماره تعرفه گمرکی
– شرایط واردات محصول
– بررسی و ارائه استانداردهای موجود در محصول ( ملی یا بین المللی )
– بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
– معرفی موارد مصرف و کاربرد
– بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
– اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
– کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول
– شرایط صادرات
– بخش دوم : بررسی وضعیت عرضه و تقاضا
– بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون
– بررسی وضعیت طرح های جدید و طر حهای توسعه در دست اجرا
– بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
– بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون
– بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا نیمه اول سال
– بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم
– بخش سوم : مطالعات فنی و تکنولوژیکی
– بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور
– تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژ یهای مرسوم در فرایند تولید محصول
– بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد حجم سرمایه ثابت
– برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و منابع تامین آن
– پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
– وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
– بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی
– وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی
– تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید

تولید تانن از گردو

خلاصه :

تانن ماده ایست شیمیایی که از مواد طبیعی نظیر پوست درختان یا بعضی خشکبار مانند گردو و پسته استحصال می شود ، این ماده توانایی دارد تا هر الیافی را در مق ابل پوسیدگی مقاوم کند ، در چین باستان ماهیگیران به استفاده از این ماده برای مقاوم کردن طورهای ماهیگیری در مقابل پوسیدگی استفاده می کردند. امروزه هم در صنعت چرم سازی دنیا و هم در کشور خودمان هم از این ماده در حالت مایع خود که معروف به اسید تانیک استفاده می شود.

اصطلاح تانن برای اولین بار در سال 1796 توسط سیگوین در تشریح مواد استخراج شده از بعضی از گیاهان که می توانستند در روند تبدیل پوست حیوانات به چرم نقش بسز ایی داشته باشند به کار گرفته شد. تاننها (فلاوانولها) که به اسم های دیگری چون اسید تانیک، گالوتانن و اسید گالوتانیک نیز شناخته شده اند، ترکیبات پیچیده طبیعی هستند که از مواد شیمیایی پلی فنلی تشکیل شده اند و در پوست،
برگ و ریشه اکثر گیاهان از جمله چای، سیب، هلو، غلات و خصوصاً سورگوم به وفور یافت می شود. این مواد با وزن مولکولی بالا ( 500 تا 3000 دالتون ) و دارای تعداد قابل ملاحظه ای گروه هیدروکسیل فنلیک ( 1 تا 2 درصد وزن مولکولی ) هستند که امکان تشکیل ارتباطات تقاطعی بین پروتئین و سایر ماکرومولکولها را میسر می سازد. این مواد همچنین شامل گروهی از فنل های غیر پروتئینی سمی هستند که گاهی خاصیت قابض بودن دارند . همچنین تانن ها مواد پلی فنولیک با وزن مولکولی بالایی بوده که مسئول رنگ پوسته بذور و در بعضی از لگومها می باشند.

 

فرمت : pdf  | صفحات :  47 صفحه


سوم تاکنونndash بررسی اول سالndash بررسی آغاز برنامه توسعه ابل پوسیدگی مقاوم چین باستان ماهیگیران این ماده برای آغاز برنامه وزن مولکولی برنامه توسعه این ماده بررسی روند محصولndash بررسی سوم تاکنونndash بررسی وضعیت بررسی محصولndash محصول برنامه وضعیت تولید توسعه


سایر محصولات :

فایل طرح توجیهی تولید الکترود


فایل طرح توجیهی بستنی چوبی


فایل طرح توجیهی تولید بیسکویت


فایل طرح توجیهی پارچه فیلامنت


فایل طرح توجیهی پودر گوشت و استخوان


فایل طرح توجیهی تولید جوراب


فایل طرح توجیهی خوراک دام


فایل طرح توجیهی آبیاری تحت فشار


فایل طرح توجیهی دستمال کاغذی


فایل طرح توجیهی رادیاتور شوفاژ


طرح توجیهی کاشت آلوئه ورا|دانلود


طرح توجیهی مجتمع گردشگری|دانلود


فایل طرح توجیهی چای صنعتی


فایل طرح توجیهی تولید گیاهان دارویی


دانلود فایل طرح توجیهی تولید ماست پاستوریزه


فایل طرح توجیهی توليد آچار فرانسه


فایل طرح توجیهی تولید بست های فلزی


فایل طرح توجیهی توليد كارتن بسته بندي از ورق پلاستيك


فایل طرح توجیهی تولید بیل و فرغون


طرح توجیهی کاشت آلوئه ورا|دانلود


طرح توجیهی مجتمع گردشگری|دانلود


فایل طرح توجیهی تولید تجهیزات پزشکی


فایل طرح توجیهی تولید الکترود


فایل طرح توجیهی بستنی چوبی


فایل طرح توجیهی تولید بیسکویت


فایل طرح توجیهی پارچه فیلامنت


فایل طرح توجیهی تولید جوراب


فایل طرح توجیهی خوراک دام


فایل طرح توجیهی آبیاری تحت فشار


فایل طرح توجیهی دستمال کاغذیتگ ها :سوم تاکنونndash بررسی اول سالndash بررسی آغاز برنامه توسعه ابل پوسیدگی مقاوم چین باستان ماهیگیران این ماده برای آغاز برنامه وزن مولکولی برنامه توسعه این ماده بررسی روند محصولndash بررسی سوم تاکنونndash بررسی وضعیت بررسی محصولndash محصول برنامه وضعیت تولید توسعه
سایر محصولات